F o n s H o n o r u m

NEMESI KÖNYVTÁR

Bevezető

FONS HONORUM

NEMESI KÖNYVTÁR


Minden nemesi család számára kiemelt jelentőségű volt a könyvtár, amely a család intellektusát és vagyoni helyzetét is reprezentálta. A könyvnyomtatás kezdeti évszázadaiban jelentős költséget jelentett egy-egy könyvtár összeállítása, de ezek értékálló, idővel pedig jövedelmező befektetésnek minősültek. Sokak számára a könyvek története, kora, a benne lévő címerek és bejegyzések teszik különlegessé e könyveket, míg mások az eleganciájuk miatt keresik a még fellelhető néhány példányok egyikét, a könyvnyomtatás legszebb korából.

Időszakok

FONS HONORUM

TÖRTÉNELEM


A nyugati könyvnyomtatás 1450-ben indult, de előtte is készültek már könyvek. Ezeket nevezzük kódexeknek, amit éveken át kézzel írtak a szerzetesek. Ebből következően egy ilyen kódex értéke felért egy teljes falu értékével.
Gutenberg 1450-ben nyomtatta ki az első könyvet, az azt követő ötven év nyomatai az incunabulumok. E páratlan ritkaságokból fennmaradt példányok jórészt állami könyvtárak féltve őrzött darabjai, magángyűjteményekben alig található egy-egy darab. A lapokat géppel nyomták, de az iniciálék egy részét még kézzel rajzolták (rubrikálták). Gyűjteményünk büszkesége az általunk őrzött három incunabulum, 1476-ból, 78-ból és 1489-ből.
A XVI. században nőtt az érdeklődés a könyvek iránt, a technikán egyszerűsítettek. A kézművességre főként már csak a kötésnél volt szükség. Főleg német területen a könyveket a XVIII. század elejéig dombornyomott pergamenbe kötötték, amely egy egyszerűbb, de bizonyos szempontból mutatós és rendkívül tartós kötésmód volt. A könyv lapjait két fatábla közé fűzték, a kötést pedig kapcsokkal szorították össze.
A XVIII. században a pergamen szinte teljesen eltünt és felváltotta az aranyozott bőrkötés, amely a barokk terjedésével meghódította a világot. Az aranyozás kézzel készült, ahogy a lapszélek festése is. E könyvek esetében főleg kisebb méretek készültek, a fólió (35-40cm magas könyv) már ritkábban fordult elő. Méltán nevezhetjük ezeket a legcsodálatosabb kötéseknek, amelyek főleg Franciaországban készültek.
A XIX. századra a könyvek nyomtatása tovább egyszerűsödött. A lapok kézi fűzése, a kötés díszítése eltűnt, elkezdődőtt a tömegtermelés. Ez a tendencia folytatódott a XX. században is, míg mai korunk digitális világában már az e-könyvek vannak többségben.

Európában egyedüli cégként tudjuk vállalni a régi nemesi könyvtárakkal megegyező szépségű és értékű könyvek beszerzését. Kizárólag a könyvnyomtatás első 350 évével foglalkozunk, amely az 1450-1799-ig tartó időszakot öleli fel. E korból származó könyveket széles kapcsolat rendszerünknek köszönhetően a világ minden pontjáról igyekszünk beszerezni, és gyűjtőink felé közvetíteni.referencia munka kisebb megrendelésre, 30 nap vállalási idővel
referencia munka nagyobb megrendelésre, Rotterdami Erasmus, Hippokratész műveivel, 120 nap vállalási idővel.

Korábbi munkák

FONS HONORUM

MEGRENDELÉS


Mivel a könyvek elérhetősége rendkívül szűk keretek között mozog, így nagyobb tételszám esetén csak vásárlási igényeket rögzítünk, amelyet bizonyos vállalási idővel tudunk teljesíteni. Egyedi megrendeléseknek megfelelően ez a vállalási idő a néhány héttől akár a több évig terjedhet.

Vállalunk szakkönyvtárak létesítését is (pl. kizárólag jogi könyvek a XVI. századból) megemelt vállalási idővel. Megrendelőink között vannak magángyűjtők, politikusok, közéleti szereplők és üzletemberek is. Elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésére: info@fonshonorum.com
Kökényessy F. Szilárd